Cena zemného plynu

Rast ceny plynu v Slovenskej republike je spôsobený rastom cien energií na svetových trhoch a tarifnou politikou dodávateľa zemného plynu na Slovensku. Touto tarifnou politikou sú z nášho pohľadu veľkí výrobovia tepla značne znevýhodňovaní. Pokiaľ veľkoodberatelia plynu majú ceny energií na úrovni vyspelých štátov EÚ, alebo dokonca vyššie, tak maloodber ich má oproti EÚ nižšie o takmer 40 %. Dokonca v roku 2005 nastala paradoxná a na voľnom trhu vrcholne nelogická situácia, kedy v rámci Slovenska ceny pre veľkoodber boli vyššie ako pre maloodber.

Cenové tarify zemného plynu:
M (maloodberatelia) – stále (fixné) tarify
S,V (strední a veľkí odberatelia) – pohyblivé (mesačné) tarify

Faktory ovplyvňujúce cenu plynu:
Vývoj kurzu USD
Cena GO a FO, resp. cena ropy Brent
Tarifná politika dodávateľa zemného plynu

Aké sú prognózy vývoja?
Medzinárodní analytici predpokladajú, že cena zemného plynu pre slovenských veľkoodberateľov sa bude stabilizovať a nastane výrazné zvýšenie cien zemného plynu pre maloodberateľov (napr. pre samostatné blokové kotolne), ktoré sú v porovnaní s cenami iných európskych štátov neprimerane nízke.