Oddelenie správy a údržby bytov

Stredisko správy a údržby bytov Michalovce:

056/ 6425235

Strážske - byty:

056/ 6491241