Ponuka služieb

správa nebytových priestorov
správa eneergetických zariadení - výroba tepla a TÚV
(od: 29.06.1992)
poskytovanie služieb občanom
(od: 29.06.1992)
predaj nehnuteľností
(od: 29.06.1992)
správa nehnuteľností - výkony bytového hospodárstva
(od: 18.02.1993)
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
(od: 19.10.1993)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
(od: 19.10.1993)
prenájom - požičiavanie pracovného náradia
(od: 19.10.1993)
podnikateľské poradenstvo
(od: 19.10.1993)
sprostredkovanie obchodu
(od: 19.10.1993)
chemické rozbory a úprava vody
(od: 19.09.1996)
zber a spracovanie údajov o spotrebe tepla, teplej úžitkovej vody, určovanie nákladov s tým spojených, ich rozdeľovanie a fakturácia pre obyvateľstvo a právnické subjekty
(od: 19.09.1996)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
(od: 19.09.1996)
skladovanie
(od: 19.09.1996)
prepožičiavanie strojov a prístrojov
(od: 19.09.1996)
čistenie budov
(od: 19.09.1996)
upratovacie práce
(od: 19.09.1996)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
(od: 15.12.2005)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
(od: 15.12.2005)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
(od: 15.12.2005)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
(od: 15.12.2005)
zámočníctvo - služby stavebného zámočníctva
(od: 15.12.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
(od: 15.12.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
(od: 15.12.2005)
plynoinštalatérstvo
(od: 15.12.2005)
vodoinštalatérstvo a kúrenárske práce
(od: 15.12.2005)
zváračské práce
(od: 15.12.2005)
správa nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov
(od: 15.12.2005)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov spojených s prevádzkou a správou nehnuteľností
(od: 15.12.2005)
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
(od: 15.12.2005)
kompletačné a dokončovacie práce na stavbách
(od: 15.12.2005)
pernájom stavebných a demolačných strojov a zariadení, špeciálnych strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
(od: 15.12.2005)
kancelárske a administratívne služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
(od: 15.12.2005)
výroba tepla, rozvod tepla
(od: 15.12.2005)
zber a spracovanie údajov o spotrebe studenej vody, určovanie nákladov s tým spojených, ich rozdeľovanie a fakturácia pre obyvateľstvo a právnické subjekty