Transport tepla

Transport teplonosnej látky (tepla) od tepelného zdroja do všetkých odberných miest v požadovanom čase, množstve a kvalite zabezpečujú potrubné rozvody. Ich tepelno-izolačné vlastnosti majú rozhodujúci vplyv na veľkosť tepelných strát. V súčasnosti ako ekonomicky najvýhodnejšie je použitie predizolovaných potrubí, ktoré zaručujú minimálne straty a zvyšujú tým efektívnosť dodávky tepla.

transport tepla