Výroba tepla

Tu Vám ponúkame zjednodušený nákres postupu pri výrobe tepla:

tepo

Čo je teplo?

Teplo je spôsobované energetickým pohybom molekúl alebo atómov. Ide teda o jednu z foriem energie. Ak stúpne teplota látky v dôsledku prívodu energie, môžeme hovoriť o citeľnom teple.

Niektoré látky reagujú na prívod tepla zmenou skupenstva (voda na paru) bez toho, aby sa zmenila teplota. Vtedy hovoríme o teple latentnom (skupenskom), nakoľko teplo bolo spotrebované na zmenu stavu látky.

Ako sa šíri teplo?

  • vedením - tepelná energia sa odovzdáva pomocou atómov alebo molekúl,
  • sálaním (žiarením) - pomocou elektromagnetických vľn (slnečné žiarenie),
  • konvekciou (prúdením) - pri plynoch sa ich ohriatím znižuje ich hustota, takže dochádza k prúdeniu v dôsledku teplotných rozdielov. Typickým príkladom je odoberanie tepla vzduchom zo stien vykurovacieho telesa, prúdenie dohora, následkom čoho dochádza k prúdeniu vzduchu v miestnosti.

Kadiaľ nám uniká teplo a koľko?

Teplo nám uniká prakticky všetkými konštrukciami domu:

  • strechou - asi 20%,
  • oknami - vetraním, asi 20%
  • oknami -prestupom, asi 20%
  • stenami - asi 25%
  • podlahou - asi 15%